Kameleonten projektstatus

 

Esbo stadsfullmäktige har 9.9.2019 beslutat att bevilja lånegarantier för idrottshallsprojektet Kameleonten.

Lånegarantierna omfattar 25,3 MEuro, och garantitiden är 20 år.

Stadsplaneringen för Alberga idrottspark framskrider också väl, och kan följas med på Esbo stads web-sidor.

Målsättningen är byggstart vårvintern 2021, så att hallen kan öppnas för användning sensommaren 2022.